Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Πνευματικός Ακτιβισμός

Στα πλαίσια της "κοινωνίας συνειδητών Δημιουργών" που αποτελεί πλέον την ευρύτερη αγκαλιά της παγκόσμιας ομάδας "Μπλέ Ουρανοί" παραθέτω μία σειρά κειμένων σχετικά με την έννοια "πνευματικός ακτιβισμός", αφού η ομάδα των "συνειδητών Δημιουργών πραγματικότητας" δρα με ένα πολύ πρωτότυπο τρόπο και σε ακτιβιστικό επίπεδο, εφαρμόζοντας συνειδητά πνευματικές, αλλά και επιστημονικές γνώσεις, που αφορούν τον τρόπο δημιουργίας της πραγματικότητας μας.