Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Είσοδος στην Εποχή διαφάνειας και ανάπτυξης- «ο ουρανός επί της Γης»

Ερώτηση 21η-Project Camelot:

Μολονότι λες πως δεν υπάρχει ανάληψη με την παραδοσιακή έννοια, λες πως κινούμαστε προς μία εποχή διαφάνειας και επέκτασης, όπου αποτυγχάνουν οι δυνάμεις του Συλλογικού συστήματος... και όπου η συνείδηση της κυρίαρχης Ολότητας γίνεται προσεγγίσιμη.

Τι προκαλεί αυτή την αλλαγή Εποχής... όπου όπως λες, εμείς έχουμε φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας της εκδηλωμένης ζωής? Κατά κάποιο τρόπο, εάν το Σύστημα ανθρώπινης Νόησης είναι ένας λαβύρινθος ή ένα Μάτριξ εξαπάτησης, που απλώνεται σε ολόκληρο το γνωστό σύμπαν ή πολυσύμπαν..., πράγμα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως παιχνίδι, τότε κατά βάση η αυτο-πραγμάτωση της αληθινής μας φύσης ως Κυρίαρχη ολότητα ή Πρωταρχική Πηγή, είναι η έξοδος από το παιχνίδι/το Μάτριξ, πράγμα που οδηγεί στο τέλος του παιχνιδιού ή στη Μονάδα (το να είναι τα πάντα Ένα).

James:
Η ανάληψη δεν είναι μία ατομική διαδικασία, διότι το άτομο δεν είναι αποκομμένο από την εσώτερη ουσία του (τον πυρήνα του), ούτε χρειάζεται κάποιον ενδιάμεσο για να ξαναγνωριστεί με την ουσία του, -όπου η ουσία του είναι αυτό που καθ’ όλη τη διάρκεια ονομάζω Κυρίαρχη Ολότητα. Αυτό που πραγματικά χρειάζεται το άτομο είναι να είναι απελευθερωμένο από τα δεσμά των τεχνητών κόσμων του Συστήματος Ανθρώπινης νόησης και το μόνο που απαιτείται γι’ αυτό είναι η αναπτυσσόμενη συνείδηση, που γεννιέται κατά τη διάρκεια των κβαντικών διαλειμμάτων ή κάποιας παρόμοιας διαδικασίας και διατηρείται.

Η αιτία πίσω από την εποχή διαφάνειας και επέκτασης/ανάπτυξης είναι πολυεπίπεδη, όμως επιτρέψτε μου να μιλήσω για το σκοπό της, πριν έλθω στην αιτία της, επειδή έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Ο σκοπός αυτής της εποχής είναι η μεταβίβαση γνώσης, που σχτίζεται με την Κυρίαρχη Ολότητα, ώστε η ανθρωπότητα να μπορεί να αρχίσει –μέσω αυθεντικής αυτο-έκφρασης –να ζει εδώ πάνω στη Γη όπως αρμόζει σε μία Κυρίαρχη Ολότητα. Με άλλα λόγια, οι «απάτες», που υπήρχαν σε αυτό τον κόσμο, τα συστήματα της καταπίεσης και της κάλυψης, θα διαλύονται σταδιακά και στο βαθμό που αυτή η μακροκοσμική-διαδικασία θα αναπτύσσεται παράλληλα με τη μεταβίβαση γνώσης στο άτομο, θα μπορέσει η Πρωταχική πηγή για πρώτη φορά να κατοικίσει στους κόσμους των διαστάσεων.

Σε διάφορα πνευματικά κείμενα ονομάζεται αυτή η κατάσταση «ο ουρανός επί της Γης». Στο Lyricus μιλάμε για την Μεγάλη Πύλη (Grand Portal), όμως ακόμη και αν οι ονομασίες είναι διαφορετικές, πρόκειται για το ίδιο γεγονός.

Όσων αφορά τώρα την αιτία της, η εποχή διαφάνειας και ανάπτυξης είναι απλά ένα φυσικό επακόλουθο
  • της παρουσίας της Κυρίαρχης ολότητας,
  • καλοπροαίρετων υπερδιαστατικών όντων
  • της μεταμόρφωσης της Γης/Φύσης, όσων αφορά το χωροχρόνο και
  • της Πύλης στα υπερδιαστατικά βασίλεια, που άνοιξε τα τελευταία δέκα χρόνια.
Θα εξηγήσω λιγάκι τον κάθε παράγοντα με τη σειρά.

Η κυρίαρχη Ολότητα υπάρχει Εδώ και Τώρα –μία απεριόριστη οντότητα, κρυμμένη μέσα σε αυτό που μερικοί θα ονόμαζαν «περιορισμένο» ανθρώπινο σύστημα σώματος-νού ή ανθρώπινο εργαλείο. Εντός αυτής της παρουσίας, της κβαντικής παρουσίας, υπάρχει μία σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις μορφές έκφρασης της ζωής στο κβαντικό επίπεδο και μέσω αυτής ακριβώς της σύνδεσης είναι ευφικτή η μεταφόρφωση/μετουσίωση –του Όλου.

Στο βαθμό που ολοένα και περισσότερες ατομικές μορφές έκφρασης (άτομα) συντονίζονται στη δόνηση της Πρωταρχικής Πηγής και αφιερώνουν την αυτο-έφραση τους στην έκφραση της Κυρίαρχης Ολότητας, θα μεταδοθεί αυτός ο νέος τρόπος συνειδητής ύπαρξης και αυτές οι νέες ικανότητες σε κάθε μορφή ζωής. Φυσικά αυτή είναι μία διαδικασία που χρειάζεται αιώνες, όμως ακριβώς τώρα έχει φτάσει σε μία «κρίσιμη μάζα» εντός της Γης, της Φύσης και της ανθρωπότητας.

Σε αναλογία με τα παραπάνω βρίσκεται η χρήση του Γενετικού Συστήματος Χειραγώγησης από άλλες υπερδιαστατικές οντότητες, οι οποίες, σε αντίθεση με τον Ανού, ακολουθούν καλοπροαίρετους σκοπούς. Σε κάποιο σημείο νωρίτερα είχα αναφέρει, πως το σύστημα γενετικής χειραγώγησης ήταν ένα ανοιχτό σύστημα και γι’ αυτό το λόγο έδειχναν τόσο ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα άλλες υπερδιαστατικές οντότητες. Αυτές οι οντότητες, που ονομάζονται «γκρίζοι», είναι μόνο ένα παράδειγμα.

Εντός του γνωστού πολυσύμπαντος το ανθρώπινο εργαλείο είναι μοναδικό και γι’αυτό το λόγο ανέπτυξαν άλλες φυλές μια τέτοια εμμονή σχετικά με τις ποιότητες και τις ικανότητες του.
Αυτές οι υπερδιαστετικές οντότητες χρησιμοποιούν διαστημόπλοια ως μέσο, για να διασχίσουν επίπεδα δονήσεων. Με άλλα λόγια, δεν διασχίζουν το χώρο/το διάστημα, έτσι όπως το φανταζόμαστε. Πολύ περισσότερο ανταλάσσουν επίπεδα δονήσεων και γι’ αυτό το σκοπό χρησιμοποιούν τα διαστημόπλοια τους. [σημ. Μτφ: η γερμανική η λέξη Raumschiff (= διαστημόπλοιο) κατά λέξη σημαίνει «χωροπλοίο»] .

Εάν παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο δικό μας επίπεδο δόνησης, εκδηλώνονται και γίνονται αντιληπτοί από τα αισθητίρια όργανα μας. Και αν παραμείνουν εκδηλωμένοι για αρκετό διάστημα δεν μπορούν να επιστρέψουν στη δική τους διάσταση. Αυτό οφείλεται στα πεδία βαρύτητας και στις λεπτές διαφορές ανάμεσα στις δύο διαστάσεις ύπαρξης.

Κάποιες από αυτές τις υπερδιαστατικές οντότητες που εκδηλώθηκαν [στη ΓΗ] αποσύρθηκαν σε υπόγειες βάσεις ή σε μερικές περιπτώσεις μετάλλαξαν τα φυσικά τους σώματα έτσι, ώστε ήταν σε θέση να προσαρμοστούν σχετικά καλά στην ανθρώπινη κοινωνία.

Η περιέργεια για την condition humana, το επίπεδο εμπειρίας ύπαρξης ως άνθρωπος, είναι η βασική αιτία ύπαρξης UFO, εξωγήινων επιρροών και συναλλαγών (interaction). Η ανθρωπότητα εξεταζόταν, διερευνόνταν και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο εξέτασης όσο κανένα άλλο είδος και ενώ ο Ανού είχε επιτρέψει ξεκάθαρα την εξέταση της ανθρωπότητας από άλλες φυλές, του ήταν σαφές, πως δεν επιτρεπόταν να έχουν κανενός είδους επιρροή. Υπήρχαν ωστόσο οντότητες, που δεν ήταν υποταγμένες στον Ανού και που επιχειρούσαν ανεξάρτητα από τους Ανουννάκι και τους συμμάχους τους και εδώ εννοώ άμεσα τους Wingmakers.

Το γενετικό σύστημα χειραγώγησης συνδέεται με τα ασυνείδητα επίπεδα του Συστήματος Ανθρώπινης Νόησης (HMS). Όταν λοιπόν επέρχεται αλλαγή μέσω του HMS –ακόμη και σε ένα απειροελάχιστο τμήμα της ανθρωπότητας, τότε αυτή η αλλαγή μεταδίδεται μέσω του ασυνείδητου γενετικού νου σε ολόκληρη την οικογένεια της ανθρωπότητας.

Η ιστορία σχετικά με το πως χειρίζονται οι Winfmakers το Σύστημα Ανθρώπινης Νόησης για να ανοίξουν πύλες ανάμεσα στις ανθρώπινες και τις υπερδιαστατικές διαστάσεις (Domaene), θα χρειζόταν πολύ περισσότερο χώρο και χρόνο, απ’ όσο έχω στη διάθεση μου σε αυτή τη συνέντευξη, γι΄αυτό θα πω μόνο πως οι Wingmakers προσάρμοσαν μερικά συστήματα του HMS έτσι, ώστε συγκεκριμένα άτομα της ανθρώπινης οικογένειας να είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα όραμα μιας ανθρώπινης ψυχής απελευθερωμένης από τα εμπόδια της σύνθεσης θεός-πνεύμα-ψυχή και –σε ορισμένες περιπτώσεις- ακόμη και να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία/ να τη βιώσουν.

Η Γη/Φύση διαβαίνει τη δική της μεταμόρφωση, η οποία ενεργοποιείται από τη δική της αντήχηση (Resonanz) με τις νέες ενέργειες από το χώρο/διάστημα και της δικής της αφύπνισης, ως αποτέλεσμα της κατάστασης της ανθρωπότητας. Η Γη/Φύση έχει φυσικά συνείδηση της ανθρώπινης επιρροής στους χώρους της (Domaene) και αυτή η επίδραση έχει ενεργοποιήσει τις αμυντικές στρατηγικές της για τη συνέχιση της ύπαρξης της. Είναι ίσως δύσκολο να κατανοήσουμε πως η Γη/Φύση έχει συνείδηση του συστήματος ανθρώπινης νόησης, ενώ εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συνείδηση της κατάστασης μας, αλλά έτσι είναι. 

Η Γη/Φύση αναγνωρίζει πως η ανθρωπότητα πρέπει να αφυπνιστεί στην αληθινή της ουσία και πως διαφορετικά η μοίρα της Γης/Φύσης θα είναι με τη σειρά της να ζει σκλαβωμένη σε αυτούς που οι ίδιοι τους είναι ήδη σκλαβωμένοι.

Όσων αφορά τις πύλες που ανοίχτηκαν ανάμεσα στις ανθρώπινες διαστάσεις και τα υπερδιαστατικά βασίλεια: για πρώτη φορά συνέβη αυτό το 1998. Αυτές οι πύλες αποκάλυψαν χαρακτηριστικά, πως ο Ανού εξαπάτησε σχεδόν όλες τις οντότητες μέσω της δημιουργίας υπερδιαστατικών χώρων-domaene, που ήταν σχεδιασμένα προγράμματα, τα οποία ήταν ενταγμένα σε άλλα προγράμματα και αυτά μέσα σε άλλα –και όλα αυτά με μοναδικό σκοπό να παρουσιάσουν τον Ανού σαν θεό υπέρ όλων.

Η ιστορία μας είναι βεβαίως γεμάτη από διηγήσεις αναληφθέντων ατόμων, που ανέβηκαν στους ουρανούς και που εκεί συνάντησαν αγγέλους και master. Αυτές οι μαρτυρίες είναι τόσο πολλές, που μπορεί να μοιάζει σαν κάτι φυσιολογικό. Όμως δεν είναι. Πριν ανοίξουν οι πύλες το 1998, αυτοί που ταξίδευαν στον ουρανό, «συναλλάσονταν» με βασίλεια του μυαλού, δηλαδή με αστρικές διαστάσεις domaene. 

Η εποχή της διαφάνειας και της ανάπτυξης άρχισε το 1998 και θα διαρκέσει ως το αιώνιο μέλλον, που περιμένει την ανθρωπότητα και τους υπερδιαστατικούς συμμάχους της.


1 σχόλιο: