Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Χρήμα, Διαστάσεις και Θεός


WingMakers

Το δίκτυο Χρήματος-Εξουσίας (Money Power Grid - MPG)

Το δίκτυο MPG υπάρχει ώστε να μπορεί η Ελίτ να ασκεί έλεγχο μέσω του πλέγματος Χρήματος-Εξουσίας. Το χρήμα είναι ο ύψιστος στόχος της Ελίτ, επειδή χαρίζει στους κατόχους του δύναμη.

Το χρήμα υπάρχει σε πολλές μορφές -ως πολύτιμα μέταλλα και πετρέλειο, ιδιοκτησία γης και ακίνητα, ορυκτά, προϊόντα και υπηρεσίες. Το χρήμα είναι ο "θεός" της Ελίτ και οι τράπεζες της είναι τα ιδρύματα όπου προσεύχονται στο "θεό" τους.

Τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων, οι κυβερνήσεις, οι υποοργανισμοί και οι τράπεζες ελέγχουν το MPG . Άτομα σε ηγετικές θέσεις, ειδικά στον τραπεζικό τομέα, είναι δεσμευμένα στο MPG και χειραγωγούν την οικογένεια της ανθρωπότητας κατά τους στόχους της ατζέντας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου