Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Υπερ-διαστατική Οικουμενική Δομή

(Interdimensionale Universalle Struktur - IUS)

Η Υπερ-διαστατική Οικουμενική Δομή χαρακτηρίζει τη δομή στην οποία βασίζονται οι διάφοροι τομείς της πραγματικότητας. Επίσης ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι πραγματικότητες.

Η IUS είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα, το οποίο μπορώ να αγγίξω εδώ μόνο επιφανειακά.

Ο άνθρωπος είναι τόσο διαστατικός όσο και υπερ-διαστατικός. [εντός και υπεράνω ή διαμέσου πολλών διαστάσεων].

Η Πρωταρχική Πηγή -αυτό είμαστε όλοι εμείς, είναι το συλλογικό 'εμείς". Δεν είναι κάποιος θεός, ο οποίος κατοικεί σε κάποια απομακρυσμένη γωνιά του σύμπαντος. Η Πρωταρχική Πηγή είναι το ανθρώπινο συλλογικό όλον, το οποίο δεν εμποδίζεται από το Σύστημα Ανθρώπινου Πνεύματος (HMS).

Η Πρωταρχική Πηγή χωρίστηκε σε μεμονωμένες μορφές έκφρασης -σε εμάς. Αρχικά κατοικούσαμε σε άυλες διαστάσεις, υπήρχαμε όμως σε σε κβαντικά επίπεδα με χρόνο και χώρο. Καθώς όμως οι διαστάσεις αποκτούσαν μεγαλύτερη πυκνότητα, επειδή η Δημιουργία (η δική μας δημιουργία) ξεδιπλωνόταν, εμείς, τα υπερ-διαστατικά ατομικά όντα, αποπλανηθήκαμε ώστε να λάβουμε ανθρώπινη μορφή.


Υπεύθυνος για αυτή τη συνωμοσία ήταν ο Ανού, ο βασιλιάς των Ανουνάκι, ο οποίος χρειαζόταν σκλάβους, ώστε να κλέψει τα αποθέματα χρυσού, τα οποία διέθετε σε αφθονία η Γη.

Τα πλάσματα τα οποία χαρακτηρίζουμε σήμερα ως Ατλάντιους, ήταν κάποτε υπερ-διαστατικά όντα, τα οποία ζούσαν στη Γη. Με δόλο και πονηριά ο Ανού τους μετέτρεψε σε ανθρώπινα εργαλεία.

Αυτή η ενσάρκωση ήταν ένα πείραμα μεγάλης κλίμακας ανθρώπινης δημιουργίας και το Σύστημα του Ανθρώπινου Πνεύματος (HMS) βρισκόταν στο επίκεντρο του προγράμματος.
Ο Ανου είχε αναγνωρίσει πως ο μόνος τρόπος για να υποδουλώσει τους Ατλάντιους, ήταν να τους εγκλωβίσει σε ένα σύστημα "μυαλού" (mindsystem), το οποίο θα ελάττωνε την ικανότητα έκφρασης της πραγματικής τους φύσης και αντ' αυτού θα τους "υπαγόρευε" την έκφραση των προγραμμάτων που ήταν ενσωματωμένα στο HMS. Αυτά τα προγράμματα ήταν η δημιουργία του Ανου και των επιστημόνων του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου